Welkom bij De Mheyster

Welkom bij De Mheyster

'Bloeien/tot bloei komen' en 'Ontmoeten';

dat zijn de twee hoofdkernwaarden die de basis vormen voor het onderwijs op De Mheyster. Het onderwijs is erop gericht alle kinderen tot volle ontwikkeling en bloei te laten komen, zodat zij vol (zelf)vertrouwen en met de juiste kennis en werkhouding naar het vervolgonderwijs gaan en verder de wereld intrekken. Naast de vormingsgebieden rekenen, taak, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en wereldoriëntatie, besteedt de school daarom veel aandacht aan talentontwikkeling.

Klik HIER om meer te lezen over onze visie/missie.

Tot bloei komen

Ontmoeten

Maatschappelijk hart van Hoensbroek

Het belang van ons allen is uw kind!