MR & Oudervereniging

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met beleidszaken. De leden zijn voor vier jaar gekozen. De medezeggenschapsraad kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in een reglement. Onze raad bestaat uit ouders/verzorgers en leerkrachten, van elke geleding evenveel personen. De MR bestaat uit 3 afgevaardigden vanuit de ouders/verzorgers en 3 teamleden gekozen vanuit het team. De directeur heeft een adviserende rol. De vergaderingen (6 op jaarbasis) zijn in principe openbaar. Heeft u interesse om een keer als toehoorder aanwezig te zijn, dan bent u (na overleg met de voorzitter) van harte welkom. Ook is het mogelijk om vragen te stellen of
wensen kenbaar te maken aan de ouder- en personeelsgeleding, maar ook via het emailadres van de MR.

Emailadres: mr.rkbsdeheyster@movare.nl

Klik hier om de laatste notulen in te zien.

Wie zitten er in de MR?

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Jeroen Abbink
Debbie Thijssen

Teamgeleding:
Mevr. Marlies van Dokkum (secretaris)
Mevr. Marlies Heeneman

Leden oudervereniging

Chantal Scheepers (Voorzitter)
Deidre Magielsen (Penningmeester)
Esther Gyenes (Secretaris)
Rineke Triepels (Vice Voorzitter)
Finetta Debets
Lizet Jurgens
Danielle Costongs
Loes Gorissen
Simone Muurmans
Sonja Mostard

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details