Uw kind aanmelden bij een school naar keuze

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt online aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden toegelaten en geplaatst. U kunt uw kind aanmelden via de volgende link: https://9984.leerlinq.app/dl/j5j1h

Als u denkt dat uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de school aan. Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen heeft ingeschreven. De school van uw eerste voorkeur neemt uw inschrijving in behandeling.

School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft

Hebt u aangegeven dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan brengt onze school samen met u en andere betrokkenen de ondersteuningsvragen zo goed mogelijk in beeld. Bij de eerste aanmelding gebruikt onze school vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven welke specifieke ondersteuning uw kind volgens u nodig heeft. Na een verhuizing gebruikt de school ook het onderwijskundig rapport van de vorige school. U hebt het recht dit rapport in te zien om eventuele feitelijke onjuistheden te constateren en te verzoeken tot correctie.

Binnen 6 tot 10 weken na inschrijving een passend aanbod voor uw kind

De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Op de school van aanmelding of indien nodig op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en mogelijkheden van de school. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school – in overleg met u – binnen diezelfde 6 weken een betere plek. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen.

Dit moet wel beargumenteerd zijn. Als binnen 10 weken nog geen besluit is genomen, wordt uw kind ingeschreven en toegelaten op de school van aanmelding. Deze is geldig tot er een betere plek is gevonden.

Indien u belangrijke informatie met betrekking tot de ontwikkeling en ondersteuning van uw kind niet heeft gedeeld met de school mag deze de toelating ongedaan maken.

Aanmelden/inschrijven/toelaten

Als u besluit om uw kind bij ons op school aan te melden, kunt u uw kind via de volgende link aanmelden: https://9984.leerlinq.app/dl/j5j1h  

Daarna zal de school u uitnodigen voor een gesprek over uw kind.

Wijzigingen doorgeven

Bij aanmelding van uw kind worden enkele contactgegevens verwerkt in ons systeem. Indien deze tussentijds veranderen, vragen we u dit tijdig door te geven. Zo hebben we altijd de juiste contactgegevens bij de hand wanneer we u willen bereiken.

U kunt adres- en telefoonnummer wijzigingen doorgeven via info.rkbsdemheyster@movare.nl.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details